Cetrifikat

Víkend 20. a 21.10.2018 jsem věnovala vzdělávání v oblasti genetiky. Účastnila jsem se dvoudenního semináře zaměřeného na populační genetiku a šlechtění domácích zvířat a to konkrétně psů.

Na semináři nám přednášeli vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Jmenovitě paní A.Svitáková, M.Brzáková a Z.Veselá, všechny dlouholeté chovatelky psů a drobného zvířectva a nezapomenutelný pan docent L.Vostrý z katedry genetiky a šlechtění České zemědělské univerzity v Praze.

Svými příspěvky nám poodhalili zákonitosti dědičnosti, proměnlivosti a mutací. Seznámili nás se základními principy klasické genetiky - Mendelovými zákony a jak je přenés do naší chovatelské praxe. Velice zajímavá pak byla přednáška na téma "Podstata DNA testů" kde jsme se dozvěděli kompletní postup od samotného odběru vzorku DNA až po výsledek. Nejpřínosnější částí semináře pro mě byl příspěvek na téma "Dědičnost zbarvení a osrstnění u psů" kde nám na konkrétních genových interakcích vysvětlili podstatu dědičnosti zbarvení srsti.

Nabyté vědomosti bych velice ráda uplatnila ve své chovatelské práci. Hlavně v oblasti prevence dědičných onemocnění a u stále hojně diskutované otázky inbreedingu, tedy příbuzenské plemenitby. Celkově byl seminář na velmi vysoké vědecké úrovni a účast na něm předpokládala již nabyté základní vědomosti v oblasti genetiky.

 

 


 
Tvorba stranek pro chovatele